Contributie en betaling 2020

Tijdens de algemene ledenvergadering op 3 december 2019 is de contributie voor 2020 vastgesteld. Daarnaast is meegedeeld dat de KNWU het tarief voor het basislidmaatschap in 2020 heeft verhoogd naar € 14,- per persoon.

Hieronder staan de tarieven voor 2020.

Contributie

De contributie voor 2020 bedraagt per kalenderjaar:

  • Jeugd (t/m 17 jaar) €35,50 + €14,00 KNWU-lidmaatschap
  • Volwassenen (vanaf 18 jaar) €48,00 + €14,00 KNWU-lidmaatschap
  • Gezinnen (2 personen) €76,00 + €14,00 p.p. KNWU-lidmaatschap
  • Gezinnen (3 personen of meer) €99,00 + €14,00 p.p. KNWU-lidmaatschap
  • Donateurs €15,00

De eenmalige administratiekosten voor nieuwe leden bedragen €6,00.

Het lidmaatschap loopt van januari t/m december. Heb je vragen over contributiezaken? Neem dan contact op met de penningmeester.

KNWU-lidmaatschap

Zoals hierboven aangegeven, moet er naast de contributie ook jaarlijks €14,00 per persoon worden betaald voor KNWU-lidmaatschap (tevens verhoogt de KNWU dit bedrag jaarlijks). Dit bedrag brengt de KNWU jaarlijks voor elk lid bij Dirty Hill in rekening en wordt ‘ledenafdracht’ of ook wel ‘basislidmaatschap’ genoemd. Wat de KNWU precies doet, kun je lezen op de KNWU website.

Met het basislidmaatschap ben je verzekerd voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA), Persoonlijke Ongevallen (PO) en rechtsbijstand tijdens clubtrainingen en andere clubevenementen. Wat de verzekering precies inhoudt, kun je lezen op de website van de KNWU over verzekeringen. 

Daarnaast biedt het basislidmaatschap ook andere voordelen, kijk op de pagina ledenvoordeel van de KNWU voor meer informatie.

Omdat het basislidmaatschap via Dirty Hill wordt betaald, ontvang je als lid geen aparte rekening van de KNWU. Wel zul je toegang krijgen tot mijn.knwu.nl. In deze digitale omgeving vindt je onder andere je profielkaart, die de vervanger is van de oude vertrouwde basispas die per post werd verstuurd.

Factuur contributie 2020

Medio februari zullen alle leden per post een factuur ontvangen met het verzoek het bedrag over te maken. Wil je hem na ontvangt direct betalen? Dat voorkomt dat je het vergeet en dat wij aanmaningen moeten versturen.

Heb je in maart 2020 nog geen factuur ontvangen? Meld dit dan bij de penningmeester.

Adreswijziging doorgeven

Ben je recent verhuisd en heb je de adreswijziging nog niet aan de ledenadministratie doorgegeven? Geef jouw adreswijziging dan s.v.p. zo snel mogelijk alsnog door aan de ledenadministratie.