Vereniging

Dirty Hill is een vereniging met een bestuur en commissies, statuten en een ledenvergadering. Binnen Dirty Hill zijn – naast het bestuur – verschillende commissies actief. Hieronder vind je administratieve gegevens, een overzicht van de samenstelling van de vereniging en de namen van contactpersonen. Onderaan de pagina vind je een link naar de statuten.

Administratieve gegevens

Naam vereniging: Dirty Hill 
Postadres: Marnix Gijsenstraat 16, 2652 KL Berkel en Rodenrijs
Opgericht: 28 oktober 1994 te Bergschenhoek
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam nr.: 40347714
Rabobank nr.: NL36RABO0157497143
Aangesloten bij de K.N.W.U

Bestuur

Voorzitter
Fred Barendse
Stuur e-mail naar Fred

Secretaris
Wouter Boon
Stuur een e-mail naar Wouter

Penningmeester 
Wilko Evers
Stuur een e-mail naar Wilko

Algemene bestuursleden
Vacant

Afdelingen

Ledenadministratie
Wilko Evers
Stuur een e-mail naar Wilko

Sponsoring 
Mark van den Berg
Stuur een e-mail naar Mark

Clubkleding 
Patricia Verkleij
Stuur een e-mail naar Patricia

Webredactie/technisch beheer
Peter Berger 
Arjan Parie
Stuur een e-mail naar de webredactie
 

Commissies

Wedstrijdcommissie

Ben Dekker
Aad Treurniet
Dolf Okkerman
Hans van Aarst
Stuur een e-mail naar de wedstrijdcommissie

Baancommissie
Willem Gall
Ben Dekker
Aad Treurniet
Stuur een e-mail naar de baancommissie

Toercommissie
Roy Harfterkamp
Helmut de Hoogh
Stuur een e-mail naar de toercommissie

Fundurocommissie
Richard van de Velde
Damir Tursic
Ben van de Polder
Stuur een e-mail naar de Fundurocommissie

Jeugdcommissie
Liesbeth Verdonk
Leon Verkleij
Ernst Burgers
Stuur een e-mail naar de jeugdcommissie

Trainingscommissie
Jorge da Encarnacao
Mark Verheul
Fred Barendse
Michel Mostert
Ernst Burgers

Trainers

Trainers volwassen

Fat Alberts:
Ron van Gerven
Henk Visser
Paul Holtzer
Miguel Hofstede

Furious Freds (roulerend):
Richard Advocaat
Peter Berger

Stuur een e-mail naar de trainers

Trainers jeugd

Groep A:
Menno van der Avoort
Ernst Burgers
Michel Mostert
Dolf Okkerman
Richard de Haan

Groep B (roulerend):
Ido Bikker
Valentijn Visch

Rockets:
Joost Modderman

Hurricanes (roulerend):
Len Westerbroek
Mark Verheul

Stuur een e-mail naar de jeugdtrainers

 

Vertrouwenspersoon

Als vereniging beschikken wij niet over een eigen vertrouwenscontactpersoon. In plaats hiervan verwijzen wij door naar een externe contactpersoon bij de KNWU. Lees meer hierover in de gedragscode.

Mirjam Tuithof (KNWU)
085-070 1924 (tijdens kantooruren)
06–30921013 (buiten kantooruren)
mirjam.tuithof@knwu.nl

Ledenvergadering

Minimaal een keer per jaar vindt er een ledenvergadering plaats. Tijdens de ledenvergadering komen alle onderwerpen aan de orde die de club aangaan. Van zaken zoals de financiën tot de clubkleding en de trainingen tot de website. Dirty Hill-leden met interesse in één of meer onderwerpen, die iets over een bepaald onderwerp willen zeggen óf die simpelweg op de hoogte willen blijven, zijn uiteraard van harte welkom.

De datum waarop de ledenvergadering plaatsvindt staat in de clubagenda. De uitnodiging en de agenda voor de ledenvergadering wordt ruim voor de vergadering per e-mail aan de leden verstuurd.

Statuten

Het bestuur en de leden van de vereniging Dirty Hill zijn verplicht de statuten na te leven. De verplichtingen en overige bepalingen kun je lezen op deze pagina.