Onderhoud parcours

Hoewel wij het parcours als “ons” parcours beschouwen valt het parcours onder de zeggenschap van het Recreatieschap Rottemeren. Veel zaken worden echter in samenspraak met onze vereniging geregeld.

Groot en klein onderhoud

Het “grote” onderhoud van het parcours valt onder verantwoording van het Staatsbosbeheer. Simpelweg omdat wij, als vereniging, niet over de middelen en het materieel beschikken om dit zelf te doen. De middelen van de baancommissie gaan immers niet verder dan een aantal scheppen en een enkele kruiwagen. Wel beschikken we over een enthousiaste groep leden die een enkele keer op hun vrije zater- of zondag mee wil helpen om klein onderhoud te verrichten. De afspraak met Staatsbosbeheer is dan ook dat wij zoveel mogelijk het “kleine” onderhoud doen, hierbij kan je denken aan het opvullen van kleine kuilen of gaten, snoeien van overhangende takken, het herstellen en voorkomen van erosiegeulen of het maken van afwateringsgeulen.

Baanwerkdag

Elk jaar organiseren we in het voorjaar (maart/april) een grote baanwerkdag waarbij we na een doorgaans natte winter grote delen van het parcours weer klaarmaken voor de zomer. Iedereen is hierbij welkom, ook niet-clubleden die geregeld gebruik maken van het parcours zien we geregeld hun steentje komen bijdragen op deze dag. Voor de aankondiging van de exacte datum kan je het beste de website van Dirty Hill in de gaten houden (leden krijgen ook een mailing).

Graag zouden we als baancommissie ook wat groter onderhoud willen doen. Bijvoorbeeld slechte of natte stukken voorzien van nieuwe verharding, maar daarvoor is materieel nodig. Hierbij kan gedacht worden aan een motorkruiwagen met zelflader, kleine bobcat of quad. Zulk materieel is echter kostbaar in aanschaf of verhuur en past bij lange na niet in ons budget. Wellicht dat er ooit nog een sponsor opduikt die ons hiermee kan helpen.

Updates via Facebook

Ben je een gebruiker van het parcours en wil je graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Like dan de Facebookpagina "Mountainbike Parcours Bergschenhoek", zodat de updates automatisch in je nieuwsoverzicht verschijnen.