24 januari: 2e Inloopbijeenkomst uitbreiding Mountainbikeroute

Op woensdag 24 januari organiseert Recreatieschap Rottemeren een inloopbijeenkomst voor bewoners en belangstellenden over de verdere uitbreiding van het mountainbikeparcours in het Hoge Bergse Bos.

Medewerkers van het recreatieschap en Patrick Jansen van Track en Trail geven aan de hand van het Voorlopig Ontwerp een toelichting op het plan en zijn beschikbaar voor het beantwoorden van vragen en suggesties.

Het parcours

In Bergschenhoek ligt één van de meest technische mountainbikeparcoursen van Nederland door de heuvels van het Hoge Bergse Bos. Het recreatieschap wil het parcours binnen het Hoge Bergse Bos uitbreiden met een beginnersparcours dat geschikt is voor families en minder ervaren mountainbikers en een aantal extra lussen in het bestaande parcours voor gevorderden. Naar aanleiding van de vorige inloopbijeenkomst op 20 september 2023, gesprekken met belanghebbenden én een Flora en fauna Quickscan is het parcours uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp.

De inloopbijeenkomst

Het recreatieschap nodigt u van harte uit voor de inloopbijeenkomst op 24 januari 2024 tussen 16.00 uur en 19:00 uur bij Natuurcentrum Trefpunt Rotta, Hoeksekade 164, Bergschenhoek.

Meer info:

https://www.recreatieschaprottemeren.nl/projecten/mountainbikeroute+hoge+bergse+bos/default.aspx

Uitnodiging_inloopbijeenkomst_MTB_24_januari_2024

Contact:

Bent u niet in de gelegenheid naar de inloopbijeenkomst te komen en u heeft wel vragen of
suggesties, neem dan contact op met projectleider Monique Banus:
m.banus@staatsbosbeheer.nl
Of neem een kijkje op de website van Recreatieschap Rottemeren:
www.recreatieschaprottemeren.nl
Hier vindt u onder het kopje project de informatie over het gepresenteerde schetsontwerp
van 20 september 2023, de reacties n.a.v. dit schetsontwerp en de Quickscan Flora en Fauna
van het parcours met conclusies en aanbevelingen.
Na de inloopmiddag worden de documenten van het Voorlopig Ontwerp op de website
geplaatst en kunt u nog binnen twee weken reageren op het ontwerp. Meer informatie over
het vervolgproces zult u dan ook op onze website kunnen vinden.